(+4) 0256 472 213

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal explică:

  • Ce informaţii colectăm şi de ce le colectăm.
  • Cum utilizăm respectivele informaţii.
  • Opţiunile pe care le oferim, inclusiv modul în care se accesează şi se actualizează informaţiile.

Date de contact

SC Exhelios SRL, cu sediul social în Timișoara Str. Colonel Martir Uta Ioan nr. 3

Ce fel de informatii colectăm de la dvs și cum sunt folosite aceste informații

SC Exhelios SRL prin website-ul www.aliphia.ro  colectează informații de la utilizatorii sai in mod direct prin completarea datelor personale la crearea unui cont sau a emiterii unei comenzi, prin formularele de pe site-ul www.aliphia.ro. Odată cu completarea formularelor prezente pe site-ul www.aliphia.ro prelucrăm după caz următoarele date personalenume și prenume, adresa, e-mail și telefon.

Nu vom divulga/vinde niciodată unor terți adresele din această bază de date și ne vom asigura prin toate mijloacele care ne stau la dispoziție că aceste informații sunt în siguranță.

SC Exhelios SRL prin intermediul www.aliphia.ro nu oferă informația colectată unor terți fără consimțământul dumneavoastra expres și prealabil.

Vă garantăm că vom depune toate eforturile pentru a asigura securitatea datelor dvs personale în sistemele noastre, conform standardelor de securitate impuse de legislația româna în vigoare și conform cu noul Regulament de Protecție a Datelor (GPDR) nr. 679/2016 care se va aplica începând cu date de 25 mai 2018.

 Cine are acces la informația colectată de la dvs:

  • Restricţionăm accesul la informaţiile cu caracter personal, oferindu-l numai angajaţilor și contractorilor care sunt îndreptăţiţi să afle respectivele informaţii pentru a le putea prelucra în numele nostru şi care se supun unor obligaţii contractuale stricte de confidenţialitate şi pot fi traşi la răspundere sau cărora li se poate desface contractul dacă nu îndeplinesc aceste obligaţii.

Prin exceptie de la cazurile expuse mai sus, SC  Exhelios SRL nu va dezvălui niciun fel de informație identificabilă personal despre utilizatorii săi către terțe părti fără a primi mai întâi consimțământul expres al utilizatorilor în această privință.

Accesarea, actualizarea sau eliminarea informaţiilor dvs. cu caracter personal

Ori de câte ori utilizaţi serviciile noastre, scopul nostru este de a vă oferi acces la informaţiile dvs. cu caracter personal. Dacă informaţiile respective sunt greşite, ne străduim să vă oferim modalităţi de a le actualiza rapid sau de a le şterge, exceptând cazurile în care trebuie să păstrăm respectivele informaţii în scop legal. Atunci când vă actualizaţi informaţiile cu caracter personal, vă putem solicita să vă confirmaţi identitatea înainte să acţionăm în baza solicitării respective.

Orice utilizator al site-ului www.aliphia.ro poate solicita: rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate. Cererea va fi întocmita în formă scrisă, va conține justificarea solicitărilor, va fi datată și semnată. Cererile participantilor vor fi transmise cu scrisoare recomandată la sediul societății SC Exhelios  SRL, Timișoara, str. Colonel Martir Uta Ioan nr. 3, sau prin e-mail pe Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. În cazul trimiterii prin e-mail, cererea se va considera primită doar în momentul confirmării e-mailului de către un reprezentant al sociatății Exhelios SRL. În cerere participantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să-i fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poșta electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea se va face numai personal. SC Exhelios SRL va comunica masurile luate în baza cererii primite în termen de MAXIM 30 de zile de la data primirii cererii.

Modificările

Politica noastră de confidenţialitate se poate modifica periodic. Drepturile dvs. în baza acestei Politici de confidenţialitate nu vor fi diminuate fără consimţământul dvs. explicit. Orice modificări aduse Politicii de confidenţialitate vor fi postate pe această pagină şi, în cazul în care modificările sunt importante, vom furniza o notificare cu o mai mare vizibilitate (inclusiv, în cazul anumitor servicii, o notificare prin e-mail privind modificările aduse Politicii de confidenţialitate).

Dispoziții finale

Prin navigarea pe site și/sau trimiterea unui formular, utilizatorii se declară de acord cu prevederile prezente ale politicii de confidentialitate și de prelucrare a datelor cu caracter personal și sunt de acord cu prelucrarea, cu titlu gratuit, de către SC Exhelios SRL, a datelor lor cu caracter personal, în scopurile prezentate mai sus.

Tuturor utilizatorilor acestui website le sunt garantate drepturile, în conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/2001, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției și sunt garantate drepturile conforme cu noul Regulament de Protecție a Datelor (GPDR) nr. 679/2016, aplicabil din 25 mai 2018.

SC Exhelios SRL se angajează să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal și să aplice măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea acestor date împotriva pierderii, distrugerii accidentale sau ilegale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum și împotriva oricărei forme de prelucrare ilegală.

Informație actualizată: 24.05.2018